סרטים - נדיה שם זמני
את מי פוגשת נדיה אחרי המון שנים שלא התראו?