סרטים - גלימת השופט
כמה מושבעים עולים בהגרלה למשפט?