סרטים - נמל בית
אחרי כמה שנים בים שב אהרון לאשדוד?